Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Gegevens
Metadata list
||Id         | 6.3 |
||Naam (nl)     | _Omschrijving_ |
||Naam (en)     | *Description* |
||V / A / O / X / B | {color:orange}*B*{color} | 
||Cardinaliteit   | 1 |
||Datatype      | [langstring]|
||SPM        | 1000| 
||Coderingsstandaard | |
|| Volgorde | ongespecificeerd ||
Definitie

Bevat een omschrijving van de op het materiaal van toepassing zijnde licentie en/of beperkingen.
Mag ook een URL bevatten naar bijvoorbeeld de betreffende Creative Commons licentie met het xml:lang attribute de waarde "x-none" (zie voorbeeld).

Tip
titlehttp://creativecommons.org/licenses/

Gebruik één van de onderstaande URL's voorhet identificeren van één van de Creative Commons licentie vormen.

XML Syntax

Toelichting

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/

De CC licentie voor bronvermelding.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/

De CC licentie voor bronvermelding met de restrictie dat afgeleide werken alleen onder dezelfde of compatible licentievorm geredistribueerd mogen worden.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/nl/

De CC licentie voor bronvermelding met de restrictie dat het leermiddel niet gebruikt mag worden met een commercieel doel.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/

De CC licentie voor bronvermelding met de combinatie van beperking op ongewijzigd en niet commercieel gebruik.

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/nl/

De CC licentie voor bronvermelding met de restrictie dat het leermiddel niet gebruikt mag worden voor het maken van hiervan afgeleid materiaal

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/

De CC licentie voor bronvermelding met de combinatie van beperkingen op afgeleid werk en niet commercieel gebruik.

Business rules

Metadata report
Conditional Fields,Rule,Page
Conditional Fields,Rule,Page
labelbusinessrule+/lom/rights/description
sortConditional Fields

De licensievorm zoals gegeven door de auteur MOET worden geïnterpreteerd als bindend.

XML Voorbeeld
Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOM v1.0 binding
(...)
 <description>
  <string language="x-none">http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/</string>
 </description>
(...)
Code Block
xml
xml
titleIMS-MD v1.2.4 binding
(...)
 <description>
  <langstring xml:lang="x-none">http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/</langstring>
 </description>
(...)