Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Metadata report
Page,V / A / O / X / B,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
label/lom/lifecycle/contribute
Page,V / A / O / X / B,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
label/lom/lifecycle/contribute
Opmerkingen

Volgorde: De belangrijkste komt eerst. (In IEEE-LOM staat dit nergens expliciet vermeld, maar dit volgt wel het zelfde patroon als bij alle andere velden waarbij de volgorde als "geordend" staat geclassificeerd.)
Dit data-element verschilt van <contribute> (3.2 Metametadata.Bijdrage).
Bijdragen moeten hier zeer ruim gezien worden, als alle acties die de toestand van een leerobjecten beïnvloeden.

Tip
titleVerschillen in de binding

let op dat de element namen die in de bindings worden gebruikt verschillen!

Voorbeelden
Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOMv1.0 bindingxml
(...)
<contribute>
 <role>
  <source>LOMv1.0</source>
  <value>author</value>
 </role>
 <entity>BEGIN:VCARD
N:Friday;Joe
FN:Joe Friday
TEL:+1-919-555-7878
TITLE:Area Administrator\, Assistant
EMAIL;TYPE=INTERNET:jfriday@host.com
VERSION:3.0
END:VCARD</entity>
 <date>
  <dateTime>1997-07-16T19:20:30+01:00</dateTime>
  <description>
   <string language="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</string>
  </description>
 </date>
</contribute>
(...)
Code Block
xml
xml
titleIMS-MDv1.2.4 bindingxml
(...)
 <contribute>
  <role>
    <source>
     <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
     <langstring xml:lang="x-none">author</langstring>
    </value>
  </role>
  <centity>
    <vcard>BEGIN:VCARD
N:Friday;Joe
FN:Joe Friday
TEL:+1-919-555-7878
TITLE:Area Administrator\, Assistant
EMAIL;TYPE=INTERNET:jfriday@host.com
VERSION:3.0
END:VCARD</vcard>
  </centity>
  <date>
   <datetime>1997-07-16T19:20:30+01:00</datetime>
   <description>
    <langstring xml:lang="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</langstring>
   </description>
  </date>
 </contribute>
(...)

...