Child pages
 • 3.2.3 Date

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Gegevens
{}
Wiki Markup
Metadata list
||Id         | 3.2.3 |
||Naam (nl)     | _Datum_ |
||Naam (en)     | *Date* |
|| V / A / O / X / B | {color:blue}*A*{color} ||
||Cardinaliteit   | 1 |
||Datatype      | [dateTime] |
||SPM        | | 
||Coderingsstandaard | [ISO 8601] |
|| Volgorde | ongespecificeerd ||
{metadata-list}
Definitie

De datum van opname van de bijdrage.

...

Onderstaande voorbeelden geven aan: 16 juli 1997, 30 seconden na 19.20 uur, met een tijdsverschil ten opzichte van UTC van 1 uur)

Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOMv1.0 bindingxml
(...)
<date>
 <dateTime>1997-07-16T19:20:30+01:00</dateTime>
 <description>
  <string language="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</string>
 </description>
</date>
(...)
Code Block
xml
xml
titleIMS-MDv1.2.4 bindingxml
(...)
 <date>
  <datetime>1997-07-16T19:20:30+01:00</datetime>
  <description>
    <langstring xml:lang="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</langstring>
  </description>
 </date>
(...)

Onderstaande voorbeeldem geven aan: 11 januari 1999

Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOMv1.0 bindingxml
(...)
<date>
 <dateTime>1999-01-11</dateTime>
 <description>
  <string language="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</string>
 </description>
</date>
(...)
Code Block
xml
xml
titleIMS-MDv1.2.4 bindingxml
(...)
 <date>
  <datetime>1999-01-11</datetime>
  <description>
    <langstring xml:lang="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</langstring>
  </description>
 </date>
(...)

...