Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Metadata report
Page,V / A / O / X,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
label/lom/metametadata/identifier
Page,V / A / O / X,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
label/lom/metametadata/identifier
Opmerkingen

De subelementen <catalog> (3.1.1 catalog) en <entry> (3.1.2 entry) zijn beide ten minste één maal verplicht en mogen vaker voorkomen. Systemen moeten ten minste 10 instanties van dit koppel kunnen verwerken.

De IMS MDv1.2.4 binding bevat ook een element <identifier>. Deze MOET NIET gebruikt worden.

Voorbeelden
Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOMv1.0xml
(...)
<identifier>
  <catalog>uri</catalog>
  <entry>urn:uuid:3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301</entry>
</identifier>
(...)
Code Block
xml
xml
titleIMS-MDv1.2.4xml
(...)
<catalogentry>
  <catalog>uri</catalog>
  <entry>
    <langstring>urn:uuid:3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301</langstring>
  </entry>
</catalogentry>
(...)

...