Child pages
  • string

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Gegevens
Metadata list
|| Naam (nl) | _Tekenreeks_ ||
|| Naam (en) | *String* ||
Definitie

Een feitelijke reeks van tekens.

Waardeverzameling

Lijst van ISO/IEC 10646-1 met uitzondering van de NUL-tekens (USC-teken U00000000)

Opmerkingen

Het jaartal 2000 (in ISO/IEC 10646-1:2000) genoemd in IEEE LOM is achterwege gelaten ivm het feit dat die versie als withdrawn staat aangemerkt.