Child pages
 • vocab

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Gegevens
{}
Wiki Markup
Metadata list
|| Naam (nl) | _VocabulaireType_ ||
|| Naam (en) | *VocabularyType* ||
|| Datatype | {color:silver}type{color} ||
{metadata-list}
Definitie

Een waarde uit een gecontroleerde lijst met begrippen.

...

Verwijzing naar een default LOM vocabulaire:

Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOMv1.0 bindingxml
(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
  <source>LOMv1.0</source>
  <value>exercise</value>
 <!-- </data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
(...)
Code Block
xml
xml
titleIMS-MDv1.2.4 bindingxml
(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
  <source>
    <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
  </source>
  <value>
    <langstring xml:lang="x-none">exercise</langstring>
  </value>
 <!-- </data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
(...)

Verwijzing naar een bij EduStandaard geregistreerde vocabulaire:

Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOMv1.0 bindingxml
(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
  <source>http://purl.edustandaard.nl/vdex_learningresourcetype_czp_20060628.xml</source>
  <value>open opdracht</value>
 <!-- </data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
(...)
Code Block
xml
xml
titleIMS-MDv1.2.4 bindingxml
(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
  <source>
    <langstring xml:lang="x-none">
     http://download.edustandaard.nl/vdex/vdex_learningresourcetype_czp_20060628.xml
    </langstring>
  </source>
  <value>
    <langstring xml:lang="x-none">open opdracht</langstring>
  </value>
 <!-- </data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
(...)

...