Child pages
 • 3.2.3 Date

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Gegevens
Wiki Markup
{metadata-list}
||Id         | 3.2.3 |
||Naam (nl)     | _Datum_ |
||Naam (en)     | *Date* |
|| V / A / O / X / B | {color:blue}*A*{color} ||
||Cardinaliteit   | 1 |
||Datatype      | [dateTime] |
||SPM        | | 
||Coderingsstandaard | [ISO 8601] |
|| Volgorde | ongespecificeerd ||
{metadata-list}
Definitie

De datum van opname van de bijdrage.

Opmerkingen

Dit veld heeft twee subvelden: <datetime> en <description>. Dit laatste veld kan een aanvullende beschrijving geven van wat er met de genoemde datum precies bedoeld wordt.

Zie het generieke veld datum tijd type (DateTime) voor de notatiewijze.

Tip
titleTips:
 • Dit veld wordt aanbevolen om te gebruiken, dus als het kan moet het worden ingevuld. Een systeem zou dit veld automatische moeten kunnen vullen, om de metadateerder te kunnen ontlasten.
Voorbeelden

Onderstaande voorbeelden geven aan: 16 juli 1997, 30 seconden na 19.20 uur, met een tijdsverschil ten opzichte van UTC van 1 uur)

Code Block
xml
titleIEEE-LOMv1.0 binding
xml
(...)
<date>
 <dateTime>1997-07-16T19:20:30+01:00</dateTime>
 <description>
  <string language="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</string>
 </description>
</date>
(...)
Code Block
xml
titleIMS-MDv1.2.4 binding
xml
(...)
 <date>
  <datetime>1997-07-16T19:20:30+01:00</datetime>
  <description>
    <langstring xml:lang="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</langstring>
  </description>
 </date>
(...)

Onderstaande voorbeeldem geven aan: 11 januari 1999

Code Block
xml
titleIEEE-LOMv1.0 binding
xml
(...)
<date>
 <dateTime>1999-01-11</dateTime>
 <description>
  <string language="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</string>
 </description>
</date>
(...)
Code Block
xml
titleIMS-MDv1.2.4 binding
xml
(...)
 <date>
  <datetime>1999-01-11</datetime>
  <description>
    <langstring xml:lang="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</langstring>
  </description>
 </date>
(...)
Info
titleVerschillen met LORElom

V|A|O|B|X: veld is Aanbevolen in plaats van Optioneel.

Info
titleVerschillen met CZPv1.3

V|A|O|B|X: veld is Aanbevolen in plaats van Optioneel.