Child pages
 • vocab

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Gegevens
Wiki Markup
{metadata-list}|| Naam (nl) | _VocabulaireType_ ||
|| Naam (en) | *VocabularyType* ||
|| Datatype | {color:silver}type{color} ||
{metadata-list}
Definitie

Een waarde uit een gecontroleerde lijst met begrippen.

Page

V / A / O / X

Cardinaliteit

Datatype

SPM

Coderingsstandaard

Volgorde

DuurType

 

 

type

 

 

 

Source

V

1

string

1000

de waarde "LOMv1.0" of een resolvable URL

ongespecificeerd

Value

V

1

string

1000

een geldige waarde volgens de genoemde vocabulaire in het veld bron

ongespecificeerd

Opmerkingen

Dit veld heeft twee subvelden: <source> (verplicht indien een element van dit type wordt gebruikt) en <value> (verplicht indien een element van dit type wordt gebruikt). Ieder veld van dit datatype heeft dezelfde subvelden.

Wanneer in het gebruikte VDEX-bestand bij termIdentifier encoded tekens staan (zoals %20 voor een spatie) dan moeten die encoded tekens eerst naar decoded vorm worden omgezet.

Voorbeelden

Verwijzing naar een default LOM vocabulaire:

Code Block
xml
titleIEEE-LOMv1.0 binding
xml
(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
  <source>LOMv1.0</source>
  <value>exercise</value>
 <!-- </data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
(...)
Code Block
xml
titleIMS-MDv1.2.4 binding
xml
(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
  <source>
    <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
  </source>
  <value>
    <langstring xml:lang="x-none">exercise</langstring>
  </value>
 <!-- </data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
(...)

Verwijzing naar een bij EduStandaard geregistreerde vocabulaire:

Code Block
xml
titleIEEE-LOMv1.0 binding
xml
(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
  <source>http://purl.edustandaard.nl/vdex_learningresourcetype_czp_20060628.xml</source>
  <value>open opdracht</value>
 <!-- </data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
(...)
Code Block
xml
titleIMS-MDv1.2.4 binding
xml
(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
  <source>
    <langstring xml:lang="x-none">
     http://download.edustandaard.nl/vdex/vdex_learningresourcetype_czp_20060628.xml
    </langstring>
  </source>
  <value>
    <langstring xml:lang="x-none">open opdracht</langstring>
  </value>
 <!-- </data_element_van_het_type_vocabularytype> -->
(...)

Anchor
source
source

Source

Definitie

Een verwijzing naar de gebruikte vocabulaire.

Waardeverzameling

"LOMv1.0", of een resolvable URI.

Info
titleVerschil met IEEE LOM

Hierin verschilt deze afspraak van IEEE LOM, aangezien bij IEEE LOM iedere verwijzing naar een vocabulaire is toegestaan ongeacht of die verwijzing machine interpreteerbaar is of dat het een breed gedragen (en geregistreerde) betreft.

Opmerkingen
 • Indien de default vocabulaire van IEEE LOM wordt gebruikt moet hier de waarde "LOMv1.0" worden opgenomen. In andere gevallen moet een resolvable URI worden opgenomen die toegang biedt tot de gebruikte vocabulaire. Bij voorkeur is dit een bij EduStandaard geregistreerde vocabulaire.
 • Voor ieder veld van het type vocabulairetype geldt dat optioneel iedere vocabulaire is toegestaan zolang het via een resolvable URI te benaderen is.
 • Daarnaast moeten de vocabulaire businessrules voor het desbetreffende veld in acht worden genomen.
Note
titleWaarschuwing

Bij de IMS binding is voor dit veld abusievelijk het type langstring gebruikt. De waarde is echter niet talig, maar een code. Om die rede MOET het attribuut xml:lang altijd de waarde "x-none" hebben.

Anchor
value
value

Value

Definitie

Een begrip uit de gekozen vocabulaire.

Waardeverzameling

Alleen de termIdentifiers die voorkomen in de VDEX-bestanden zijn toegestaan. Gecodeerde tekens moeten vooraf worden omgezet.

Opmerkingen
Note
titleWaarschuwing

Bij de IMS binding is voor dit veld abusievelijk het type langstring gebruikt. De waarde is echter niet talig, maar een code. Om die rede MOET het attribuut xml:lang altijd de waarde "x-none" hebben.