Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Om  Om gebruik te maken van SURFconext Sterke Authenticatie van SURFsecureID moet de dienst of voorziening worden gekoppeld. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven welke diensten een koppeling hebben met SURFconext Sterke Authenticatie met SURFsecureID (in de pilot- of de productieomgeving): 

 • MS ADFS
 • Office 365
 • Citrix Netscaler (in gebruik bij VUmc en Inholland)
 • DataNose (UvA)
 • BigIP F5 (pilot bij RadboudUMC en 
 • GradeWork | Xebic
 • RemindoToets | Paragin BV
 • SAP Employee File Management portalportal (in gebruik bij HvA en UvA)
 • TestVision Online | Teelen
 • Canon Printshop | Xpressionmanager
 • Figshare
 • Osiris
 • Peoplesoft
 • Eduarte
 • SURFcumulus

In de pijplijn (test, dus nog geen zekerheid dat deze diensten beschikbaar komen voor Sterke Authenticatie!):