Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Een belangrijk onderdeel van SURFsecureID is dat tijdens het activeren van het token de identiteit van de gebruiker wordt gecontroleerd met een identiteitsbewijs. Om er zeker van te zijn dat er daadwerkelijk een identiteitsbewijs is gecontroleerd moet de servicedeskmedewerker de laatste 6 posities van het documentnummer registreren. Dit zorgt er aan de ene kant voor dat de servicedeskmedewerker de identificatie niet overslaat vanwege druk of gemak, en aan de andere kant dat er ook zorgvuldig naar het identiteitsbewijs is gekeken. Dit laatste kan bijvoorbeeld al voorkomen dat er een vals identiteitsbewijs wordt gebruikt.

Zie ook de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van je identiteitsbewijs door een organisatie.

Wat is een geldig identiteitsbewijs? 

...