Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Info

De verwachting is dat SURFsecureID vanaf november 2019 OpenID Connect gaat ondersteunen. De dienst sluit dan aan op SURFconext met OpenID Connect en daar wordt dan SURFsecureID aangeroepen.

Introductie

SURFsecureID zelf ondersteunt op dit moment geen OpenID Connect koppeling. Een dienst die gebruik wil maken van SURFsecureID moet nu SAML2 gebruiken.

...