Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Op de volgende pagina's vindt u alle relevante informatie voor instellingen die in hun rol van Identity Provider SURFconext Sterke Authenticatie willen gaan gebruiken. Technisch zijn er geen aanpassingen nodig aan uw Identity Provider software, op organisatorisch vlak dient u wel het een en ander in te richten.

Children Display

Column
width50%
Panel
borderColor#4fb3cf
bgColorwhite
titleColor#ffffff
titleBGColor#4fb3cf
borderWidth2
titleDocumentatie voor Eindgebruiker
borderStylesolid

Documentatie voor eindgebruikers is te vinden bij de overige SURFconext documentatie voor eindgebruikers:

https://support.surfconext.nl

Gebruikers vinden daar o.a. tips over

  • Token registratie
  • Login proces sterke authenticatie
  • Wat te doen bij verlies of beschadiging van je token?