Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Op de volgende pagina's vindt u alle relevante informatie voor instellingen die in hun rol van Identity Provider SURFconext Sterke Authenticatie willen gaan gebruiken. Technisch zijn er geen aanpassingen nodig aan uw Identity Provider software, op organisatorisch vlak dient u wel het een en ander in te organiserenrichten.

Children Display