Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 1. Aanvraag via SURFdashboard
 2. Intake met PM
 3. Inrichten uitgifteproces
  1. rollen verdelen
  2. gebruikers informeren
 4. SC-verantwoordelijke geeft akkoord voor SPs:
  1. SA
  2. RA
 5. Selecteren SPs