Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Privacy is enorm belangrijk, maar met alle veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving wordt het er niet makkelijker op. Daarom geeft SURFnet instellingen handvatten over hoe zij om kunnen gaan met privacy. Op deze wiki worden lastige onderwerpen toegankelijk gemaakt, want privacy is voor iedereen. Heb je suggesties voor onderwerpen? Stuur een e-mail naar privacy@surfnet.nl.

Inhoud

Children Display
alltrue