Child pages
 • Sessie 2: Naar meer afstemming in datamanagementbeleid

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Samenvatting

De presentaties

 

 • Christa Hooijer, geeft visie van NWO op datamanagement - Opvallend: NWO wil vooral luisteren
 • Casestudie RUN, Mijke Jetten - Opvallend: benadrukt belang samenwerking en loket
 • Casestudie EUR, Paul Plaatsman - Opvallend: goed rollen en verantwoordelijkheden belegd
 • Casestudie WUR, Jacquelijn Ringersma - Opvallend: business case uitgewerkt i.s.m. business school, nadruk op loket

De stellingen

 Van de verschillende stellingen zijn foto's gemaakt. Deze geven een goed beeld van de verdeling van de meningen (groen is 'mee eens', geel is 'neutraal' en roze is 'oneens') 

 1. NWO dient duidelijke randvoorwaarden te stellen waaraan RDM beleid van de instellingen moet voldoen - een sturende rol is geboden. (foto)
  Reacties: verdeeld. NWO moet duidelijke randvoorwaarden stellen, maar niet sturen. Wel luisteren en aanmoedigen.

 2. Er is behoefte aan duidelijke taal over juridische aspecten van onderzoeksdata. SURF is de uitgelezen partner om dit nationaal te faciliteren. (foto)
  Reacties: Ja, er moet een centraal kennispunt komen voor juridische kwesties in context datamanagement). Nee: niet bij SURF.

 3. Het is voor alle partijen gunstig dat er een open cultuur ontstaat over RDM beleid, waarin beleidsstukken, concept of definitief, zonder bezwaar gedeeld worden. (foto)
  Reacties: iedereen is het eens met de stelling. Maar: praktijk nu is anders!  Nuancering: elkaars beleid niet klakkeloos overnemen

 4. Om de administratieve last voor onderzoekers te verminderen zou NWO ook DMP sjablonen van andere instellingen of learned societies moeten accepteren bij aanvragen. (foto)
  Reacties: verdeeld. We moeten absoluut wildgroei DMP’s tegengaan, maar NWO moet een instrument hebben om onderzoeksaanvragen objectief te kunnen beoordelen.

 5. Een goed beleidsstuk staat niet zichzelf, maat gaat gepaard met het bieden van infrastructuur en ondersteuning. (foto)
  Iedereen is het hier mee eens.

 6. NWO moet onderzoekers met raad en daad ondersteunen bij het opzetten van een dataparagraaf en DMP, als onderdeel van hun aanvraag. (foto)
  Reacties: of voor of tegen. Geen middenweg.
  Tegen (75%): support moet bij instellingen, dichtbij onderzoekers
  Voor (25%) : NWO moet een actievere rol vervullen.
  Vraag: moet er misschien ergens een neutraal data-expertise bureau komen i.p.v. dat   elke instelling zelf expertise ontwikkeld? Meer samenwerking tussen instellingen?

Organisatie

Driek Heesakkers (UvA) en Saskia Franken (UU), m.m.v. Rob Grim (UvT), Cas Maessen (NWO), Jacquelijn Ringersma (WUR)