Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tijdens de inventarisatie bleek al snel dat het citeren van datasets nog niet die brede omvang heeft om een goed overzicht te kunnen maken voor de verschillende disciplines. Daarom is het werk ingeperkt tot een overzicht bieden van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied.

 

Samenstelling van de sub-werkgroep

  • Maarten van Bentum, Servicecentrum Bibliotheek & Archief, Universiteit Twente
  • Jan de Boer, Universiteitsbibliotheek, Universiteit Utrecht
  • Hans Fransen, Universiteitsbibliotheken, Universiteit Leiden
  • Harrie Knippenberg, Universiteitsbibliotheek, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Jaap de Lange, Bibliotheek TU Delft

...

Rapporten

Rapportage subgroep Datapublicaties en citaties, april 2014

 

Presentaties

Presentatie subgroep Datapublicaties en citaties, 3 april 2014