Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Op deze pagina's staat informatie van de UKB werkgroep Research Data. De werkgroep komt ongeveer vier keer per jaar bijeen, organiseert themasessies en levert een inhoudelijke bijdrage aan de landelijke discussie over Research Data Management-dienstverlening. 

Deze pagina's ..bevatten voornamelijk de output van de werkgroep in de vorm van rapporten en presentaties gegeven tijdens themabijeenkomsten van de werkgroep en (mede) georganiseerde landelijke bijeenkomsten over Research Data Management.

Elders is nog de volgende informatie over de UKB-werkgroep te vinden:

  • UKB-website. Opdracht en samenstelling van de werkgroep op de UKB-website: https://www.ukb.nl/research-data Hier staan tevens de links naar (mede) georganiseerde landelijke bijeenkomsten over Research Data Management.
  • LCRDM-website. Informatie over RDM-beleid, RDM-trainingen en contactgegevens per instelling op de website van het Landelijk Coordinatiepunt RDM: https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/Universiteit/Sitepages/Home.aspx (alternatieve route: op website https://www.lcrdm.nl/ navigeren naar "RDM Praktisch" en dan kiezen voor "RDM bij universiteiten").
  • SURFdrive. Verslagen van de bijeenkomsten en de (per bijeenkomst aangeleverde overzichten van ) activiteiten per instelling zijn beschikbaar voor de werkgroepleden via SURFdrivevia SURFdrive (alleen voor werkgroepleden).