Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Voor meer informatie over het programma, zie het programmaboekje.

Daarnaast kunt u hier ook het uitgebreide verslag van deze middag vinden.

Hieronder vindt u de sheets van de verschillende presentaties en de resultaten van de verschillende sessies. Op een later tijdstip zal hier ook een uitgebreid verslag van de dag te vinden zijn.

Plenaire Presentaties

NWO & Research Data - Franciska de Jong (NWO)

...