Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Op deze pagina is straks meer informatie zijn de resultaten te vinden over de Landelijke Bijeenkomst Datamanagement & Open Accessvan 10 september 2014.

Voor meer informatie over het programma, zie het programmaboekje.

Daarnaast kunt u hier ook het uitgebreide verslag van deze middag vinden.

Hieronder vindt u de sheets van de verschillende presentaties en de resultaten van de verschillende sessies. Op een later tijdstip zal hier ook een uitgebreid verslag van de dag te vinden zijn.

Plenaire Presentaties

Opening en Stand van Zaken NWO NWO & Research Data - Franciska de Jong (NWO)

Stand van Zaken Horizon2020, Trends en Ontwikkelingen Unlocking European Research Area Capabilities - Marjolein van Griethuysen (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Stand van Zaken Datamanagement Internationaal World Wide Data Management: Chaos of Harmonie? - Peter Doorn (DANS)

Stand van Zaken Datamanagementbeleid bij Datamanagementbeleid bij de Universiteiten - Floor Frederiks (Universiteit Leiden)

De Overwegingen van een Onderzoeksfinancier bij Datamanagement - Margreet Bloemers (ZonMW)

Sessies

Sessie 1: De financiering van datamanagement

Sessie 2: Naar meer afstemming in datamanagementbeleid 

 

Inventarisatie Gemaakte Afspraken; Conclusies; Identificatie VervolgstappenSessie 3: Professionalisering en kwaliteitsverbetering 

Sessie 4: De onderzoeksdata-infrastructuur in Nederland 

Vervolgstappen Datamanagement

De landelijke bijeenkomst Datamanagement werd afgesloten met een plenaire sessie waarin werd nagedacht over de vervolgstappen die nodig zijn. Hieruit kwamen de volgende punten:

  • Behoefte aan meer dan samenwerking alleen, nodig is het beleggen van een regiefunctie
  • Behoefte aan een duurzaam financieringsmodel voor datamanagement
  • Behoefte aan een expertisepunt voor b.v. juridische kennis / taakverdeling obv specifieke expertises
  • Verder ontwikkelen van de geidentificeerde competenties van onderzoekers (rol voor regieorgaan?)
  • Afstemmen van de diverse DM-talen
  • Opstellen van een gezamenlijke catalogus van nationale en internationale, publieke en private DM diensten/voorzieningen