Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In de sessie komen drie casussen van beleid en de totstandkoming daarvan bij Nederlandse universiteiten aan bod. Daarnaast zal NWO kort zijn visie op dit gebied presenteren. Vervolgens gaan we samen aan de hand van de casussen en een aantal stellingen op zoek naar de essentiële ingrediënten, kenmerken, sterke en zwakke punten, omissies , risico’s, etc. van beleidsvoorbereiding en staand beleid voor datamanagement bij Nederlandse Universiteiten.

Samenvatting

Volgt nog

Presentaties

Beleid Research Data Management - Mijke Jetten (Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen)

...

Datamanagement @EUR - Roel Otten (Universiteitsbibliotheek Erasmus Universiteit)

Datamanagement en NWO - Christa Hooijer (NWO)