Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Presentaties gegeven tijdens themabijeenkomsten van de UKB-werkgroep Research Data door werkgroepleden of gastsprekers (op datum).2019

Juli 4, 2019

UKB session on community building

Presentations:


21 mei 2019

Themamiddag over RDM trainingen

Presentaties deel 1: Update RDM courses per institution

Presentaties deel 2: Experiences with online courses

2018

4 december 2018

Themamiddag over DMP templates

Presentaties:

 • Toelichting op doel en totstandkoming van de Practical Guide door Hans de Jonge, adviseur Open Science van NWO
 • Breakoutsessies: 
  1. Institutioneel template versus core requirements: hoe wordt het DMP gebruikt in de instelling?
  2. Criteria voor repositoria


2 juli 2018

Themamiddag over Metadata en Interoperabiliteit

Presentaties:


18 april 2018

Themamiddag over gebruiksvoorwaarden en licenties voor data

Presentaties:


16 februari 2018

Themamiddag over AVG, Ethiek en DMP


2016

...2015

...

...

...

...

  • " (pdf) door Fieke Schoots (Universiteit Leiden) 30 april 2015

 • Themabijeenkomst "Electronic Lab Notebooks

...

...

  • - door Bianca Kramer en Judith Kennes

...

...

  • door Hugo Besemer en Corrie Snijder

...

...

  • - door Rory Macneil

...2014

...