Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Verdiepingsmiddag FAIR data

Werken aan een beleidskader voor een consistent systeem voor het FAIR ontsluiten van onderzoeksdata.

Verslag en presentaties op de LCRDM-website

...

Landelijke Bijeenkomst Datamanagement

Georganiseerd door SURFacademy en NWO met bijdragen van de UKBwerkgroep Research Data aan de sessies 2 en 3.

Sessie 2: Naar meer afstemming in datamanagementbeleid 

Sessie 3: Professionalisering en kwaliteitsverbetering

2012

Maastricht, 3 en 4 april 2014

...