Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Presentaties gegeven tijdens themabijeenkomsten van de UKB-werkgroep Research Data door werkgroepleden of gastsprekers (op datum).2018

18 april 2018

Themamiddag over gebruiksvoorwaarden en licenties voor data

Presentaties:

 

16 februari 2018

Themamiddag over Ethische aspecten, AVG en DMP

AVG

, Ethiek en DMP


2016

 


2015

 


2014