Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Op deze pagina is meer informatie te vinden over de resultaten van de SURFacademy Masterclass Research Data Management in Nederland. 

 

Hieronder staan de resultaten van de verschillende subgroepen van de UKB werkgroep Datamanagement. Na afloop van de Masterclass zullen hier ook de gegeven presentaties, de resultaten van de break-out sessies en verslagen te vinden zijn.

 

Resultaten van de subgroepen:

  • Instellingsbeleid
  • Datamanagementplannen
  • Voorwaarden van financiers
  • Datapublicaties en citiaties
  • Support en diensten
  • Showcases van hergebruik
  • Training over datamanagement