Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hieronder vindt u de sheets van de verschillende presentaties en de resultaten van de verschillende sessies.

Verslag

Verslag van de Landelijke Bijeenkomst Datamanagement, 10 september 2014

Plenaire Presentaties

NWO & Research Data - Franciska de Jong (NWO)

...