Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De Overwegingen van een Onderzoeksfinancier bij Datamanagement - Margreet Bloemers (ZonMW)

Sessies

Sessie 1: De financiering van datamanagement

Sessie 2: Naar meer afstemming in datamanagementbeleid 

...