Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Changes:

To be determined. Currently in scope for the new release are:

 • Monitoring in place for checking the availability and performance of the SCZ platform. 
 • Functional ELK for logging.
Deploy:
 • Implement security headers for http(s).

...

 • SSH keys die gebruikers invoeren in COmanage zijn nu ook in de SAML-attributen beschikbaar
 • Koppeling naar Google gerepareerd en opgeschoond
 • de LdapFixedProvisioner genereert nu een ldapstructuur met posixAccount en posixGroup die bruikbaar is voor linuxsystemen
 • Inlog en consent is gerepareerd voor gebruikers met lange attributen
 • SAML metadata voor het platform is geschikt gemaakt voor eduGAIN (CWI wil dit o.a. 23 mei testen met een partner in Italië)
 • de SCZ is nu beschikbaar in eduGAIN, zodat buitenlandse IdPs kunnen aansluiten
 • Automatische builds zijn ingericht; zie https://travis-ci.org/SURFscz/SCZ-deploy/branches voor de laatste stand van zaken