Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SURF voert de pilots uit om ook op deze vraag antwoord te krijgen. Zo kunnen we na de pilots conclusies trekken over de functionaliteiten: lost de SCZ daadwerkelijk deze problemen op? Ook hebben we een betere inschatting van de mogelijkheid om dit centraal aan te bieden en zo ja, de kosten (in apparatuur en mensen) die nodig zijn om zo'n centrale infrastructuur aan te bieden. In de zomer van 2018 zullen we op basis van de ervaringen uit de pilots een beslissing hierover nemen. SURF heeft voor deze besluitvorming een gestandaardiseerd mechanisme. Uiteraard hebben de pilotpartners aanzienlijke invloed op dit proces. Mocht er worden besloten om de SCZ niet als dienst te gaan aanbieden, dan zullen we met iedere pilotpartners een uitfaseringstraject ingaan, waarbij SURF bijvoorbeeld kan helpen om de functionaliteit lokaal te gaan draaien.

...

Nieuwsbrief & meer informatie

Interesse? Vragen? Suggesties? Mail met Raoul Teeuwen (raoul.teeuwen@surfnet.nl ). Of meld je aan voor de mailinglist van het project op https://list.surfnet.nl/mailman/listinfo/projectscz-fiam .

...