Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Result, Person, Project, Organisational Unit

Afspraken over:

  • ?Metadata uitwisseling
  • Beschrijven van resultaten
  • Persistent toegankelijk houden van resultaten
  • Semantiek en vocabulaires
  • Namespaces schemas en versies van standaarden