Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Met het vervallen van financieringen uit de DARE- en SURFshare-programma's programma’s zal het ad-hoc en op innovatie gerichte beheer van deze 'afspraken ‘afspraken over het gebruik van standaarden' standaarden’ ook komen te vervallen. Om dat te voorkomen is een tijdelijke onderzoeksgroep Borging Afspraken SURFshare Standaarden (BASS) ingesteld die in november 2011 een advies uit heeft gebracht aan de BIK (instellingscontactpersonen): Het platformbestuur ICT & Onderzoek moet SURF de opdracht geven om met de instellingen de 'afspraken ‘afspraken over het gebruik van standaarden' standaarden’ in beheer te brengen bij EduStandaard.

Dit advies is overgenomen door het bestuur van SURF Platform ICT&Onderzoek en opgenomen in het Jaarplan 2012 onder de noemer "afronden SURFshare programma"

...