Child pages
  • Registration Catalog urn-nbn-nl-ui

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Warning

Deze pagina is NIET UP-TO-DATE . Het beheer is overgedragen aan de Nationale Registration Agency voor Persistent Identifiers en Digitale Duurzaamheid 
Ga naar: http://www.kb.nl/registrationagency

De volgende nummers worden gebruikt door instellingen om af te dwingen dat de door hen toegekende identifiers uniek zijn:

10 Universiteit Utrecht
11 Rijksuniversiteit Groningen
12 Universiteit van Tilburg
13 Data Archiving and Networked Services (DANS)
14 Amsterdam University Press
15 Erasmus Universiteit Rotterdam
16 International Institute for the Study of Islam in the Modern World
17 KNAW
18 NWO
19 Naturalis
20 Nederlandse Onderzoek Databank
21 Open Universiteit Nederland
22 Radboud Universiteit Nijmegen
23 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
24 Technische Universiteit Delft
25 Technische Universiteit Eindhoven
26 Universiteit Leiden
27 Universiteit Maastricht
28 Universiteit Twente
29 Universiteit van Amsterdam
30 Universiteit voor Humanistiek
31 Vrije Universiteit Amsterdam32 Wageningen Universiteit & ResearchCentrum
33 Nederlandse Defensie Academie (NDA)
34 Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)

35 Gereserveerd (polidocs)

36 Gereserveerd (SAE: Stichting Academisch Erfgoed)

37 Gereserveerd (Nyenrode)

De identifiers krijgen dan de volgende vorm:

urn:nbn:nl:ui:13-367b24w783 (let op het streepje!)

Syntax
(schema) : (namespace) : (country code) : (community id) : (originating repository id) - (record id)