Child pages
 • Use of Remote Open Access in repositories

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

Section
Column
width50%

Table of contents

Table of Contents
h2.

Document

information

| *

Column
width50%
Wiki Markup

Title:

*

Use

of

Remote

Open

Access

in

Repositories

\\ *


Subject:

*

DARE

repositories;

metadata,

DIDL,

vocabulary

\\ *


Moderator:

*

Hoogenaar,

Arjan

\\ *


Version:

*

0.1

\\ *


Date

published:

*

2011-02-01

\\ *


Excerpt

*

:

{

Excerpt

}

Addition

to

the

DIDL-MODS

application

profile

to

express

the

phenomenon

"Remote

Open

Access";

to

provide

end-users

a

link

to

the

Open

Access

file

registered

in

the

repository,

yet

remotely

located

at

another

location.

{excerpt}\\ \\(Optional

information)

\\ *


Type:

*

Internal

report

\\ *


Format:

*

Text/richtext

\\ *


Identifier:

*

none

yet

\\ *


Language:

* NL \\ *

NL
Rights:

*

Copyright

Stichting

SURF.

The

text

of

this

document

may

be

used

freely,

without

permission

of

Stichting

SURF.

\\ *


Tags:

* {page-info:labels} |


Probleemstelling

Normaliter wordt de repository gevuld door het deponeren van objecten, gekoppeld aan bibliografische beschrijvingen. Deze bibliografische beschrijvingen komen niet zelden uit Metis, maar kunnen natuurlijk ook op andere wijze in de repository worden ingevoerd.

Na deponeren kan gekozen worden voor open, beperkte (in de regel: alleen toegang binnen de eigen instelling) of gesloten toegang tot de objecten.

Het vullen van de repository loopt vaak parallel met het streven naar Open Access tot publicaties, maar niet altijd. Dit laatste doet zich voor in die gevallen waarin er elders in de wereld Open Access repositories zijn met daarin versies van publicaties [van artikelen van onderzoekers die aan Nederlandse wetenschappelijke instellingen verbonden zijn]  die niet mogen worden opgenomen in  een van de institutionele repositories.

Met andere woorden: een ieder kan de publicaties wel inzien, maar de repository managers mogen  deze niet kopiëren en deponeren in de eigen repository. Voorbeelden zijn: arXiv en PubMedCentral (PMC). Daarnaast komt het voor dat  uitgevers  gratis toegang bieden tot de content van  een of meer tijdschriften, onder dezelfde restrictieve voorwaarden.

Info

Het beste is dit te illustreren aan de hand van een voorbeeld.

Robbert Dijkgraaf heeft geschreven:

Instantons on ALE spaces and orbifold partitions, verschenen in Journal of High Energy Physics (2008). Dit artikel is zowel via arXiv (final author version) als via IOP press (officiële versie) vrij beschikbaar. Echter, beide versies mogen niet in de repository worden opgenomen. Daarom valt de beschrijving van dit artikel in NARCIS formeel onder de toegangscategorie ‘closed access’.

Zie: http://www.narcis.info/publication/RecordID/oai:uva.nl:300388/ en http://dare.uva.nl/record/300388 voor de formele beschrijvingen en

http://arxiv.org/abs/0712.1427 plus

http://iopscience.iop.org/1126-6708/2008/03/013/pdf/1126-6708_2008_03_013.pdf

voor de full-text versie via arXiv resp. IOP press.

...

Info

Ander voorbeeld:

In de UvT-repository is de beschrijving van het rapport "Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de Zorgtoeslag"

http://dbiref.uvt.nl/iPort?request=full_record&db=wo&language=eng&query=doc_id=4112728] opgenomen.

Het rapport zelf is niet gedeponeerd in de repository van de UvT. Daardoor valt de beschrijving van het rapport binnen NARCIS onder de categorie 'closed access'.

Het rapport is echter wel degelijk openbaar en te vinden op de site van ZonMW .

De huidige repository infrastructuur en categorie-indeling  in NARCIS is dus uitsluitend gerelateerd aan wat er in de repository is gedeponeerd en aan welke metadata aan het record zijn toegekend. Formeel juist, maar losstaand van de werkelijkheid van gebruikers van systemen als NARCIS.

Dit is een ongewenste situatie. Voor een gebruiker maakt het niet uit of hij de full-text van de repository, PMC, arXiv of van de uitgeverssite haalt. De categorie ‘closed access’ zet hem op het verkeerde spoor.

Welke oplossing is haalbaar?

Een mogelijke oplossing is de introductie van een nieuwe categorie in de repositories met de naam 'remote open access (ROA)'. Betere namen zijn welkom.

In de ROA-categorie vallen de beschrijvingen van die artikelen waarvan de full-text versies niet in de repository mogen worden opgenomen, maar die elders wel open access beschikbaar zijn. Door in de repository een link naar de locatie op te nemen waar het artikel opgehaald kan worden wordt de gebruiker maximaal geholpen en laten we hem/haar niet ongewild in de kou staan.

Wat op repositoryniveau wellicht gekunsteld overkomt, is een uitkomst voor NARCIS. In NARCIS kunnen de ROA en OA records beide voorzien worden van het label ‘Open Access’. Zo zal in eerder genoemd voorbeeld de gebruiker zien dat hij het artikel Instantons on ALE spaces and orbifold partitions vrij kan benaderen.

Verdere verfijning is evenwel nodig. In de voorbeelden van de links naar IOP resp. naar ZonMW wordt de gebruiker naar de uitgeversversie van de publicatie geleid. Versies van publicaties die via bijv. arXiv of PubMedCentral (PMC) toegankelijk zijn, zijn te beschouwen als ‘final author versions’ (hoe mooi ze in de regel ook vormgegeven zijn).

Info

Dit is te illustreren aan de hand van een voorbeeld. De EUR had in haar repository het artikel "Association of three genetic loci with uric acid concentration and risk of gout: a genome-wide association study" kunnen deponeren.

De full-text van de final-author version is toegankelijk via PubmedCentral (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2803340).

De uitgeversversie staat op de site van ‘The Lancet’ (http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673608613434/abstract).

De toegang tot de full-text op de uitgeverssite is restricted access (veelal gebaseerd op IP-adres), die op PMC is Open Access.

...

 1. Er is sprake van Remote Open Access
 2. Er is sprake van toegang tot de 'published version' of tot de 'final author version'.

Deze extra metadata moeten in het DIDL/MODS-document worden opgenomen.

In principe zou de informatie over de toegang tot de versies op de sites van de uitgevers ( de published versions) in de MODS kunnen worden opgenomen (het gaat immers over informatie die van de uitgever afkomstig is).

Omdat de informatie over de vrij toegankelijke final author versions niet in de MODS thuishoren, zouden de repository managers gedwongen worden de toegang tot beide vormen van Remote Open Access op verschillende manieren vast te leggen.

In overleg met Thomas Place doe ik daarom het voorstel de toegang tot remote published versions en die tot remote final author versions op dezelfde wijze te beschrijven.

Wat verder nodig is, is het opnemen van het Access rights type “Remote Open Access”.

In de huidige constructie zal Remote Open Access aldus beschreven kunnen worden (aanpassing van Eprints AccessRights Vocabulary Encoding Scheme nodig! )

Code Block
xml
xml

<didl:Descriptor>
  <didl:Statement mimeType="application/xml" >
    <dcterms:accessRights>http://purl.org/eprint/accessRights/RemoteOpenAccess</dcterms:accessRights> 
   </didl:Statement> 
</didl:Descriptor> 

...

Alternatief:

Code Block
xml
xml

<didl:Descriptor>
  <didl:Statement mimeType="application/xml">
    <rdf:type rdf:resource="info:eu-repo/semantics/remoteopenAccess"/>
    </didl:Statement>
</didl:Descriptor>

...

Dit is informatie die niet van een uitgever kan komen. Daarom wordt deze informatie niet weggezet  in MODS. Om deze informatie toch op te nemen in de metadata kan daarom gebruik worden gemaakt van DIDL/Item/Item.

Code Block
xml
xml

<didl:Item>
  <didl:Item>
   <didl:Descriptor>
     <didl:Statement mimeType="application/xml" >
      <dcterms:accessRights>http://purl.org/eprint/accessRights/RemoteOpenAccess</dcterms:accessRights> 
     </didl:Statement> 
  </didl:Descriptor> 
   <didl:Descriptor> <!-- Item type -->
    <didl:Statement mimeType="application/xml">
      <rdf:type rdf:resource="info:eu-repo/semantics/objectFile" />
    </didl:Statement>
  </didl:Descriptor>
  <didl:Descriptor>
    <didl:Statement mimeType="application/xml">
     <rdf:type rdf:resource="info:eu-repo/semantics/acceptedVersion"/>
    </didl:Statement>
</didl:Descriptor>
 <didl:Component> <!-- Actual resource of Item -->
   <didl:Resource
     mimeType="application/pdf"
    ref="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2803340/pdf/nihms108887.pdf " />
 </didl:Component>
</didl:Item>
</didl:Item>

...

Ook hiervoor wordt DIDL/Item/Item gebruikt. Uitgeschreven wordt dit:

Code Block
xml
xml

<didl:Item>
  <didl:Item>
   <didl:Descriptor>
     <didl:Statement mimeType="application/xml" >
      <dcterms:accessRights>http://purl.org/eprint/accessRights/RemoteOpenAccess</dcterms:accessRights> 
     </didl:Statement> 
  </didl:Descriptor> 
   <didl:Descriptor> <!-- Item type -->
    <didl:Statement mimeType="application/xml">
      <rdf:type rdf:resource="info:eu-repo/semantics/objectFile" />
    </didl:Statement>
  </didl:Descriptor>
  <didl:Descriptor>
    <didl:Statement mimeType="application/xml">
     <rdf:type rdf:resource="info:eu-repo/semantics/publishedVersion"/>
    </didl:Statement>
</didl:Descriptor>
 <didl:Component> <!-- Actual resource of Item -->
   <didl:Resource
     mimeType="application/pdf"
    ref="http://iopscience.iop.org/1126-6708/2008/03/013/pdf/1126-08_2008_03_013.pdf " />
 </didl:Component>
</didl:Item>
</didl:Item>