Child pages
  • DARE Use of Persistent Identifiers

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

Section
Column
width50%

Table of contents

Table of Contents
h1.

Document

information

| *

Column
width50%
Wiki Markup

Title:

*

DARE

2

SHARE

Persistency

\\ *


Subject:

*

Cool

URI's

don't

change

\\ *Moderator:*  \\ *Version:* 0.6 \\ *Date published:*


Moderator: 
Version: 0.6
Date published: 2007-04-05

\\ *


Excerpt

*

:

{

Excerpt

}

Write

an

excerpt

here {excerpt}\\ \\

here(Optional

information)

\\ *


Type:

* \\ *


Format:

* \\ *


Identifier:

* \\ *


Language:

*  NL \\ *Rights:* \\ *Tags:* \\ |

  NL
Rights:
Tags:

Document History

Date

Version

Owner

Changelog

PDF

2007-04-05

0.6

 

1. In het schema: "Huidige Identifiers voor "information assets"" (pg 5) zijn wijzigingen
opgenomen voor de Technische Universiteit Eindhoven en de Rijks Universiteit Groningen.
2. Op pg 7 is een betere verwijzing opgenomen naar: Hans-Werner Hilse and Jochen Kothe, Implementing Persistent Identifiers [Hilse/Kothe, 2006].
3. Op de kaft is het DARE-logo opgenomen

 

...