Child pages
  • FAQ - Frequently asked questions

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Zonder aanpassingen aan de technische infrastructuur van de instelling
  • Zonder extra audit's van en eisen aan bestaande identiy management systemen en procedures van de instelling

Kan ik mijn bestaande sterke authenticatie middelen hergebruiken?

In de eerste versie van SuaaS zullen alleen Yubikey hardware tokens worden ondersteund. Daarnaast wordt als soft token Tiqr ondersteund en is er ondersteuning van SMS authenticatie. SuaaS wordt zo ontworpen dat het goed mogelijk is nieuwe soorten authenticatie middelen toe te voegen.

Hergebruik van bestaande Yubikey tokens is mogelijk. Omdat voor authenticatie gebruik gemaakt wordt van de Yubico authenticatie servers Yubico authenticatie servers moeten de tokens voorzien zijn van de daarvoor benodigde configuratie. Yibikey tokens worden standaard geleverd in een configuratie die geschikt is voor gebruikt met SuaaS.

In geen geval kan een bestaande registratie, bijvoorbeeld wie heeft welk token in bezit, worden hergebruikt.