Child pages
  • FAQ - Frequently asked questions

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Een instelling mag eigen applicaties aanbieden op SURFconext en Sterke Authenticatie. Zie ook de SURFconext documentatie over het aansluitproces voor diensten van instellingen.

...