Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section

Dienstverlening van SURFcert

Column
width50%
Panel
borderColor#205081
bgColorwhite
titleColorwhite
borderWidth2
titleBGColor#205081
borderStylesolid
titleDDoS-bescherming

SURFcert helpt DDoS-aanvallen voorkomen en de overlast ervan te minimaliseren. Met Netflow analyseren we verkeersgegevens van en naar je instelling. Zo kunnen we vroegtijdig een netwerkaanval detecteren en de schade beperken.

Button Hyperlink
iconview
titleLees meer over DDoS-bescherming
typestandard
urlDDoS-bescherming

Panel
borderColor#205081
bgColorwhite
titleColorwhite
borderWidth2
titleBGColor#205081
borderStylesolid
titleIncidentmeldingen
SURFcert meldt aan elke aangesloten instelling over incidenten in het netwerk van de instelling waarover SURFcert meldingen binnenkrijgt of die ze zelf waarneemt. SURFcert verwacht tijdige en adequate reactie op deze meldingen. De instelling geeft aan waar ze die meldingen graag wil ontvangen. Het is mogelijk machine-leesbare versies van incidentmeldingen te krijgen.

Button Hyperlink
iconview
titleLees meer over incidentmeldingen van SURFcert
typestandard
urlIncidentmeldingen

Column
width50%
Panel
borderColor#205081
bgColorwhite
titleColorwhite
borderWidth2
titleBGColor#205081
borderStylesolid
titleMISP

Met MISP delen we Indicators of Compromise (IoC's) om aangesloten instellingen te voorzien van specifieke dreigingsinformatie, zodat zij sneller digitale dreigingen waarnemen en benodigde maatregelen kunnen nemen.

Button Hyperlink
iconview
titleLees meer over MISP
typestandard
urlMISP

SURFcert kan Wordpress sites die je host in je instellingsnetwerk voor je scannen op kwetsbaarheden, zowel in Wordpress zelf als in gebruikte plugins.

Neem contact op met SURFcert (zie boven) voor het aanmelden van sites voor deze service namens je instelling.

Panel
borderColor#205081
bgColorwhite
titleColorwhite
borderWidth2
titleBGColor#205081
borderStylesolid
titleZelf een CSIRT opzetten
Een Computer Security Incident Response Team (CSIRT) handelt beveiligingsincidenten in je netwerk af. SURF helpt je met opzetten en professionaliseren van dit team.

Button Hyperlink
iconview
titleLees meer over het opzetten van een CSIRT
typestandard
urlZelf een Computer Security Incident Response Team (CSIRT) opzetten

Panel
borderColor#205081
bgColorwhite
titleColorwhite
borderWidth2
titleBGColor#205081
borderStylesolid
titleWordpress scan service