Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width70%
 

SURFnet SURFcertificaten maakt voor haar dienst SURFcertificaten sinds 1 juli 2015 mei 2020 gebruik van DigiCert Sectigo. Dat is het resultaat van een uitgebreid tenderproces dat de GÉANT Association (voorheen TERENA) in opdracht van SURFnet en 28 ca. 30 andere NREN's heeft uitgevoerd. DigiCert Sectigo bleek het beste te kunnen voldoen aan de eisen: deze aanbieder levert een uitgebreide range uitgebreid aanbod van certificaten, snelle validatieprocessen en een goede self-serviceportal voor de uitgifte van server-, code-signing- en persoonscertificaten.

Deze wiki bevat meer achtergrond bij de wijzigingen in de informatie over de dienstverlening van SURFcertificaten.

**NB** Vanaf 1 mei 2020 wordt DigiCert vervangen door Sectigo.

In maart en april staan een aantal workshops gepland om de nieuwe managementportal te leren kennen.

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zullen de al geplande workshops van 30 maart, 3 april en 9 april digitaal plaatsvinden. Deelnemers die zich hebben ingeschreven voor een van die workshops ontvangen daarover apart berichtDigiCert certificaten blijven ook na 30 april 2020 geldig tot het einde van de geldigheidsduur die het certificaat bij uitgifte heeft meegekregen (1,2, of 3 jaar).

Section
 
Page Tree
rootSURFcertificaten Home
startDepth4Section

Meer informatie

Section

Page Tree Search

Section

Section

Section

Image Removed

Section