Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width70%
 

SURFnet maakt voor haar dienst SURFcertificaten sinds 1 mei 2020 gebruik van Sectigo. Dat is het resultaat van een uitgebreid tenderproces dat de GÉANT Verenigijng Vereniging in opdracht van SURFnet en 30 andere NREN's heeft uitgevoerd. Sectigo bleek het beste te kunnen voldoen aan de eisen: deze aanbieder levert een uitgebreide range van certificaten, snelle validatieprocessen en een goede self-serviceportal voor de uitgifte van server-, code-signing- en persoonscertificaten.

Deze wiki bevat informatie over de dienstverlening van SURFcertificaten.

**NB** DigiCert certificaten blijven ook na 30 april 2020 geldig tot het einde van de geldigheidsduur die het certificaat bij uitgifte heeft meegekregen (1,2, of 3 jaar).

Section
 
Page Tree
rootSURFcertificaten Home
startDepth4



Section

Meer informatie

Section

Page Tree Search

Section

Section

Section