Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Binnenkort stapt SURFnet
Section
Column
width70%
 

SURFnet maakt voor haar dienst SURFcertificaten

over op een nieuwe aanbieder: DigiCert

sinds 1 mei 2020 gebruik van Sectigo. Dat is het resultaat van een uitgebreid tenderproces dat de GÉANT

Association (voorheen TERENA)

Vereniging in opdracht van SURFnet en

28

30 andere NREN's heeft uitgevoerd.

Deze wiki bevat meer achtergrond bij de wijzigingen in de dienstverlening van SURFcertificaten.

Nieuwe aanbieder DigiCert

DigiCert wordt de nieuwe aanbieder van SURFcertificaten na een uitgebreid tenderproces. DigiCert

Sectigo bleek het beste te kunnen voldoen aan de eisen: deze aanbieder levert een uitgebreide range van certificaten, snelle validatieprocessen en een goede self-serviceportal voor de uitgifte van server-, code-signing- en persoonscertificaten.

DigiCert is de opvolger van COMODO, dat sinds 2009 certificaten aan de SURFnet-gemeenschap leverde. De tarieven voor de dienst blijven ongewijzigd.

Pilot met 6 instellingen

Zes instellingen (FOM, UT, WUR, UvT, KNAW en Géant Ass.) participeren momenteel in een pilot waarin de self-serviceportal en validatieprocessen van DigiCert uitgebreid getest worden. De eerste ervaringen zijn positief en laten zien dat het aanvragen van certificaten snel verloopt. Zodra de pilot is afgerond, zullen ook de overige instellingen toegang krijgen tot de nieuwe DigiCert-portal. De komende weken worden de afnemers van SURFcertificaten tijdens voorlichtingsbijeenkomsten verder geïnformeerd over de wijzigingen in de dienstverlening.

 

Section
Column
width60%
 
Column
width5%
 
Column
width35%
Navigate space
Page Tree

Deze wiki bevat informatie over de dienstverlening van SURFcertificaten.

**NB** DigiCert certificaten blijven ook na 30 april 2020 geldig tot het einde van de geldigheidsduur die het certificaat bij uitgifte heeft meegekregen (1,2, of 3 jaar).

Section
 
Page Tree
rootSURFcertificaten Home
startDepth4Section

Meer informatie

Section

Page Tree Search

Section

Section

Section

Image RemovedImage Added