Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width55%

4. Kort antwoorcd

Geef direct antwoord op de vraag

Meer uitleg

Geef hier een korte inleiding op het antwoord waarin geschetst wordt waarom iets op een bepaalde manier werkt of zo is.

Bulk van het antwoord

Hier komt de bulk van het antwoord, eventueel voorzien van een inleiding en kopjes.

Inleiding

Hier komt het probleem door, door de bank genomen.

Etc.

Hier nog wat meer uitleg

Wat doet SURFnet? (optioneel)

Vertel hier wat SURFnet doet om het probleem te voorkomen/op te lossen

Wat kunt u doen? (optioneel)

Vertel hier bv. wat een instelling kan doen om zelf een probleem te voorkomen.

Zie ook (optioneel)

Verwijs hier naar antwoorden op andere vragen of naar de handleiding.Op het vlak van DNS kunt u in SURFdomeinen het volgende doen:

Page Tree
root4. DNS beheren

Column
width10%
 
Column
width35%

Zoek in deze wiki:

Livesearch
spaceKeySURFdmn
idbox 1

Snel naar een ander onderdeel van de handleiding:

Page Tree
rootHandleiding

 

 

SURFdomeinen