Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width55%

Kort antwoord

Lame delegations zijn domeinnamen waarvoor een of alle geregistreerde name servers geen antwoord meer geven op verzoeken over dit domein. Het is goed om ze zo snel mogelijk op te heffen. Er zijn twee mogelijke oorzaken voor lame delegations. De oorzaak bepaalt hoe u te werk gaat:

 • Migratie naar nieuwe name servers door een domeinnaamhouder zonder dat deze wijziging wordt doorgegeven. Geef de wijzing alsnog door in SURFdomeinen, onder de tab Domeinregistratie.
 • Het domein is niet meer in gebruik en de name servers zijn opgeruimd. Hef het domein op in SURFdomeinen, onder de tab Domeinregistratie. Let op: als u een domein niet meer in gebruik hebt en u heft het niet op, dan blijft SURFnet u kosten in rekening brengen voor de registratie.

Meer uilteg

Wat is een "lame delegation"?

SIDN - de organisatie die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het .nl domein - controleert maandelijks de status van alle in .nl geregistreerde domeinnamen en rapporteert hierover aan registrars zoals SURFnet. In deze maandelijkse rapportage is onder andere een lijst opgenomen van zogenaamde "lame delegations". Dat zijn domeinnamen waarvoor een of alle geregistreerde name servers geen antwoord meer geven op verzoeken over dit domein. Lame delegations hebben negatieve gevolgen voor de stabiliteit van DNS en dus voor de basisinfrastructuur van het internet. Domeinen die een lame delegation hebben zijn niet bereikbaar voor gebruikers, wat tot gevolg heeft dat een eventuele website niet bereikbaar is en e-mail niet zal worden afgeleverd.

Wat doet SURFnet om lame registrations op te heffen?

SURFnet streeft kwalitatief hoogwaardige domeinnaamregistraties na. Daarom ondernemen wij actie bij lame delegations. Dat doen wij via de volgende procedure:

 • We controleren of een of meer van de name servers voor een domein nog antwoord geven (indien ja dan ontvangt u van ons het verzoek om ervoor te zorgen dat alle name servers die voor een domein geconfigureerd zijn weer antwoord geven).
 • We kijken of we over DNS data voor het domein beschikken (indien u gebruik maakt van een secondary (ook wel "slave" genoemd) bij SURFnet zal dit vaak het geval zijn).
 • Indien we over DNS data beschikken richten we een DNS zone voor het domein in in SURFdomeinen en laten de name servers voor het domein naar onze servers wijzen; indien we niet over data beschikken richten we een lege zone in.
 • We sturen de voor het domein geregistreerde contactpersoon of -personen een e-mail bericht om deze over deze situatie te informeren, en te verzoeken indien nodig actie te ondernemen. Indien geen gehoor wordt gegeven aan deze oproep nemen wij na enige tijd contact op met de ICP van de instelling die het domein heeft geregistreerd.

Wat kunt u doen om lame registrations te voorkomen?

U kunt lame delegations eenvoudig voorkomen door rekening te houden met het volgende:

 • Hef domeinnamen die u niet meer gebruikt tijdig op via de tab Domeinregistratie in SURFdomeinen.
 • Zorg bij migratie van name servers dat de registratiegegevens ook worden aangepast via de tab Domeinregistratie in SURFdomeinen.
 • Overweeg om over te stappen op volledig managed DNS via SURFdomeinen.

Zie ook

Column
width10%

 

Column
width35%

Zoek in deze wiki:

Livesearch
spaceKeySURFdmn
idbox 1

Snel naar een andere vraag:

Page Tree
rootVeelgestelde vragen (FAQ)