Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width60%

Over SURFdomeinen

Met de webbased applicatie SURFdomeinen kunt u zelf op eenvoudige wijze:

  • uw domeinregistraties beheren
  • nieuwe domeinen aanvragen
  • uw (reverse) DNS-zones beheren die zich op de nameservers van SURFnet bevinden
  • DNSSEC beheren

De applicatie is bedoeld voor ICT-beheerders van instellingen die op SURFnet zijn aangesloten.

Over deze wiki

Via deze wiki hebt u toegang tot:

Column
width5%
 
Column
width35%
Navigatie
Page Tree Search
Page Tree
startDepth2