Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width60%

Over SURFdomeinen

Met de webbased applicatie SURFdomeinen kunt u kun je zelf op eenvoudige wijze:

  • uw je domeinregistraties beheren
  • nieuwe domeinen aanvragen
  • uw je (reverse) DNS-zones beheren die zich op de nameservers van SURFnet bevinden
  • DNSSEC beheren

De applicatie is bedoeld voor ICT-beheerders van instellingen die op SURFnet zijn aangeslotende basisvergoeding Infrastructuur van SURF betalen.

Over deze wiki

Via deze wiki hebt u je toegang tot:

Column
width5%
 

Column
width35%
Navigatie
Page Tree Search
Page Tree
startDepth2

 

...