Child pages
 • Registratiewijzigingen bekijken

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Section
Column
width55%

Via de menu-optie Domeinregistratie > Registratiewijzigingen kunt u registratiewijzigingen bekijken die in behandeling zijn bij de internet registry. Deze wijzigingen kunnen de volgende statussen hebben:

 • Gelukt: de registratiewijziging is doorgevoerd door de internet registry.
 • Bezig: de registratiewijziging is in behandeling bij de internet registry.
 • Verzoek: het verzoek tot wijziging is verstuurd naar de internet registry, maar nog niet in behandeling.
 • Niet gelukt: een van de opgegeven nameservers voor het domein is niet goed ingericht.
 • Fout: een van de ingevoerde velden in de aanvraag is door de applicatie wel goedgekeurd, maar door de internet registry niet.
 • Domeinnaam niet beschikbaar: de aangevraagde domeinnaam is bijvoorbeeld al geregistreerd door een andere gebruiker.
 • Afgewezen: op het aangevraagde domein is al een wijziging aangevraagd, waardoor de huidige wijziging later opnieuw moet worden aangevraagd.

Klik op een onderdeel in de lijst om details van de wijziging te bekijken.

Column
width10%

 


Column
width35%

Zoek in deze wiki:

Livesearch
spaceKeySURFdmn
idbox 1

Snel naar een ander onderdeel van de handleiding:

Page Tree
rootHandleiding

 

 

SURFdomeinen