Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In onze netwerkportals kunnen instellingen een overzicht van alle SURFnet-netwerkdiensten inzien. We hebben een SURFwireless-portal en een SURFnet-netwerk Dashboard. In het SURFnet-netwerk Dashboard kunnen instellingen onder andere grafieken met verkeersstatistieken zien. Ook kunnen infraverantwoordelijken hier zelf lichtpaden opzetten op hun MSP naar een andere MSP.