Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In onze netwerkportals kunnen Het SURF Netwerk Dashboard biedt instellingen een overzicht van alle SURF Netwerkdiensten inzien. We hebben een SURFwireless-portal en een SURF Netwerk Dashboard. In het SURF Netwerk Dashboard kunnen instellingen onder andere grafieken met verkeersstatistieken zien-netwerkdiensten. Infraverantwoordelijken en infrabeheerders van instellingen kunnen naast grafieken met verkeersstatistieken, ook de status en configuratie details van de afgenomen diensten inzien.