Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Over alle netwerkdiensten die van een MSP gebruik maken, zijn maandrapportages beschikbaar op SURFdashboard. Hierin staan de beschikbaarheid en het verkeersvolume van de afgelopen maand. Ook als netwerkdiensten op een MSP eindigen, zal hiervoor een specifieke rapportage beschikbaar zijn met waarden voor beschikbaarheid en verkeersvolume. Verder kun je real-time verkeersstatistieken van je MSP en een overzicht van de diensten op je MSP inzien via het SURFnet-netwerk Dashboard. Lees meer over het SURFnet-netwerk Dashboard.


Lees meer over de MSP op www.surf.nl/msp.