Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wij zijn altijd op zoek naar onderzoekers die samen met SURF onderzoek willen doen naar nieuwe netwerktechnologieën. Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur een e-mail naar Ronald.vanderPol@surf.nl.

Internet Measurements and Analysis Workshop 5 April 2023

Afgesloten Research on Networks (RoN) projecten

...