Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wat is het voordeel om SURFinternetpinnen bij

...

SURF af te nemen?

De instelling hoeft voor de afhandeling van PIN-verkeer vanuit haar domein geen aparte verbindingen, zoals telefoonlijnen, ADSL, GSM, in te kopen en te beheren. 


Wat levert

...

SURF wel en wat niet?

SURFnet SURF zorgt ervoor dat het SURFnetSURF-netwerk ontvankelijk is voor de uitwisseling van PIN-verkeer. Daarnaast sluit SURFnet SURF een overeenkomst met de instellingen af die van de dienst gebruik willen maken, waarmee de eisen rondom de inrichting van het netwerk worden afgesproken. Alle overige zaken zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van terminals en transactiekosten vallen buiten de dienstverlening van SURFnetSURF. 


Welke acquiringprocessors worden ondersteund?

  • Equens
  • CCV
  • Atos Worldline -  Maestro & Vpay

 


Welke terminals worden ondersteund?

...

Conform de eisen van Currence dient het betalingsverkeer logisch of fysiek gescheiden te worden van al het andere IP-verkeer. Om dit te kunnen bewerkstelligen kunt u bijvoorbeeld het betalingsverkeer over een afgescheiden VLAN transporteren.Ten behoeve van het betalingsverkeer zal SURFnet SURF u een separate IP-reeks ter beschikking stellen, zodat de betalingsterminals aan deze nieuwe IP-reeks gekoppeld kunnen worden. Deze IP-reeks wordt over uw bestaande SURFinternet-aansluiting gerouteerd. Het is niet mogelijk hiervoor adressen uit de eigen adres-range te gebruiken.

...

De betreffende IP-ranges van CCV, Equens & Atos Worldline staan hieronder genoemd. Voor de IP-adressen ten behoeve van terminal management verwijzen wij u door naar uw leverancier van de betaalterminals. 


CCV

194.104.96.44 : 15000 = TMS (parameters)

...

193.58.87.200        : tcp 5214 en tcp 5216 TMS2

...


Hoe kan ik testen of de verbinding werkt?

SURFnet heeft ten behoeve van SURFinternetpinnen SURF heeft voor SURFinternetpinnen een aparte IP-reeks toegekend die begint met de nummers 145.98.x.x. Indien u een host in uw netwerk in deze reeks hebt geplaatst kunt u vanaf die host verbinding leggen met de acquiring host bij CCV, Equence en/of Atos Worldline. Het eenvoudigst is om dit te controleren door gebruik te maken van Telnet.

Bijvoorbeeld door de volgende commandline parameter uit te voeren test u of er een verbinding is naar de acquiring host van Equence:

 

telnet 82.195.48.7 50495
Trying 82.195.48.7...

...

Escape character is '^]'. 

Indien u ziet "Connected to 82.195.48.7.", dan wil dit zeggen dat de verbinding is opgebouwd en dus het betaalverkeer naar Equence gerouteerd wordt. Wanneer u telnet vanaf een windows host zult u dit niet zien. Bij een succesvolle sessie wordt het scherm gereset en ziet u alleen een zwart scherm. Indien het niet succesvol is onder windows dan herkent u dit aan het feit dat “connecting” blijft staan en na korte tijd een “connection failed” verschijnt.

Om te testen of de verbinding naar CCV naar tevredenheid werkt kunt u een IP-adres (zie elders in deze FAQ voor de adressen) van CCV gebruiken met de daarbij behorende TCP-poort en de test op dezelfde wijze als hierboven omschreven uitvoeren. 


Wat is het verschil tussen Currence, Equens, CCV en Atos Worldline?

Currence is eigenaar van het betaalproduct PIN. CCV, Equens zijn  aanbieders van betaalsystemen en mogen met toestemming van Currence binnen Nederland PIN-verkeer afhandelen. Atos Worldline biedt internationale betaaldiensten, Maestro en Vpay, aan die buiten het toezicht vallen van Currence.

 


Kan ik ook een afstortpunt aansluiten op Pinnen-over-IP?

Ja. Als het afstortpunt geschikt is voor IP, kan de afhandeling van het betreffende verkeer via SURFinternetpinnen plaatsvinden. 


Ondersteunt Pinnen-over-IP ook creditcard-transacties?

Ja, het verkeer met betrekking tot creditcardtransacties wordt door SURFinternetpinnen ondersteund. 


Hoe lang duurt de aanvraagprocedure ?

Houdt rekening met een doorlooptijd van ongeveer twee weken (inclusief het versturen en ondertekenen van de bijlage bij de SURFnet gebruikersovereenkomst. 


Hoe veilig is PINnen-over-IP?

De dienst voldoet aan de (beveiligings)eisen die door Currence zijn gesteld.

 


Wat is de rol van Netco?

Het netwerk van SURFnet SURF is niet gecertifieerd door Currence, waardoor SURFnet SURF niet gerechtigd is om zelfstandig PIN diensten aan te bieden aan de doelgroep. SURFnet SURF maakt gebruik van het netwerk van Netco om de PIN dienstverlening te kunnen leveren.